STABILIZACE A MOTIVACE


Projekt BAV (Brand and Value)

Komunikace a nadšení zaměstnanců je základem budování úspěšné značky.
Bavte se!
Zapojte se do projektu BAV a věřte, že Vaši zaměstnanci budou komunikativní a tvořiví a práce je bude bavit! Zvyšte tak hodnotu Vaší firmy a dosáhněte jejího zviditelnění.
Chci vědět víc

Co je projekt BAV?

Kolektivním úspěchem vytváří loajalitu zaměstnanců, stabilizuje týmy, motivuje k přirozenému růstu.


Proč děláme projekt BAV?

Díky stabilním týmům snižujeme stres na pracovištích a vytváříme pozitivní pracovní prostředí, kde budou mít Vaši zaměstnanci chuť pracovat. A co víc? Práce všechny bude více BAVit.


Jak to děláme?

BAVíme se


A. Konzultace

Seznámení s potřebami a záměry společnosti, se specifiky cílové skupiny, NÁVRH ŘEŠENÍ (ROZBOR PROBLÉMU S MANAGEMENTEM ORGANIZACE)
Jsou-li dostatečně rozkryty příčiny potíží organizace a dojde-li ke shodě, tzn. management se ztotožní s navrhovaným záměrem a doporučením, je služba naplněna.


Obvyklé bloky rozvojového programu na míru:


B. Blok 1 : Konzultační balík pro střední management

(osobní a společné konzultace; ½ denní sezeni )


C. Blok 2 : Hloubková analýza, stabilizace týmů, práce s firemním prostorem, snížení úrovně stresu

(identifikace stresorů, terénní šetření, dotazníkové šetření, hodnocení závažnosti návrh opatření , správná praxe omezování vlivu stresu, typování “zdravého jádra společnosti”, APS)


D. Blok 3 : Skupinová práce pro manažery

(nejedná se o teambuilding, brainstorming apod.) stres management, význam a tvorba zdravého jádra firmy, hierarchie, porozumění principu komunity, zpětné vazby, konstruktivní diskuse, motivace a hry.


E. Blok 4 : Workshopy pro HR, střední a vyšší management

Témata: HR marketing s kmenovými týmy
                 Práce s případovými studiemi - jak definovat skutečný problém v týmu
                 Budování značky a zvyšování její hodnoty stabilizací týmůMám zájem o bezplatnou konzultaci


Zadat poptávku
Případové studie

zde klikněte pro otevření realizovaných studií. Jedná se o specifikace problematiky a její shrnutí k řešení. Řešení samo nezveřejňujeme, neboť každá firma má svá specifika a výsledek naší práce je vždy individuální.


Náš tým

Tana Vaškovicová

mám ekonomické vzdělání. Jsem zakladatelkou dvou společností, ze kterých jsem načerpala gejzír zkušeností. Jedna z nich zaváděla v ČR dva rozsáhlé projekty. Projekt monitoringu reklamních aktivit a projekt hospodářského a politického monitoringu. Společnost se podílela na tvorbě nadnárodních oborových trendů a zdravé produktové jádro firmy žije dodnes, tj. více než 25 let. Druhá společnost má za sebou participaci na organizaci historicky první konference Forum 2000 a zaměřuje se na služby v oblasti kariérního růstu a osobního rozvoje, konzultace a vzdělávání v ekonomické a podnikové sféře, podnikatelské inovace a zejména inovace společenských vazeb. Propojení společenských trendů s poznatky z psychologických a terapeutických nauk s životními zkušenostmi je mou vášní. Není tak velký problém s tím, že žijeme v období přemíry informací, ale problém je často v tom, že informace jsou špatně pochopené či zdeformované. Cílem mých konzultačních aktivit je zprostředkování pochopení, že hledaným smyslem života, úspěchu a štěstí je život sám ve své KVALITĚ.


Petra Benešová

mám sociálně právní vzdělání a celý svůj profesní život se věnuji především práci s lidmi. Za dobu své kariery jsem prošla posty personalisty, recruitmentu, obchodníka i marketéra, zastávala jsem funkce od středního po vyšší management a v posledních letech působím jako konzultant pro oblast obchodu a marketingu s čímž úzce souvisí práce s lidmi. Vyhledávám nové zdroje pro byznys svých klientů a pracuji se stávajícími zaměstnanci na jejich motivaci pro nové projekty, systémy práce apod. Jednoduše řečeno znovuoživuji stávající a tvořím nové konkurenční výhody díky silným, stabilizovaným a motivovaným pracovním skupinám. Lidé jsou to nejcennější, co firmy mohou mít. K čemu je Vám zlaté vejce na zlatém podnosu, když nemáte toho správného člověka, který jej dokáže zhodnotit, nabídnout, prodat.


Michal Petr

odborný garant a lektor projektu BAV. Mediátor, psychoterapeut a lektor s praxí a holistickým přístupem. Osobní i odborná zkušenost, a praktické nástroje na cestě k hlubšímu sebepoznání, pomoc při zvládání zvýšených nároků pracovního i osobního života. Více na: www.michalpetr.com


Olga Kunertová

zakladatelka, kouč a jednatelka Gaudia a Institutu postmoderního vzdělávání, vedoucí terapeutka, psychoterapeutka, psychiatryně, lektorka vzdělávacích programů, odborný garant. Více na www.gaudia.cz