Poradenství a audit


Naši specialisté podávají pomocnou ruku klientům v oblasti řízení organizace a podnikání formou poradenství a mentoringu. Nedílnou součástí řádně zacílené pomoci je vypracování počátečního auditu a analýzy aktuálního stavu organizace, jejích silných a slabých stránek, nedostatků a potenciálu či pomoc s vypracováním podnikatelského a finančního plánu dalšího rozvoje.Oblasti podpory


  • Pomoc s vypracováním podnikatelského záměru a finančního plánu – pro vlastní potřebu i jako součást grantové žádosti
  • Strategické, podnikatelské, finanční a marketingové řízení organizace
  • Komplexní či dílčí audit organizace
  • Grantové poradenství
  • Evaluace jako systém zpětné vazby fungování projektu a organizace
  • Poradenství v oblasti sociálních inovacíNáš tým


Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
Odborný garant
Ekonom, exministr financí, bankéř, vysokoškolský pedagog, rektor Škoda Auto Vysoká škola a.s.

Tanweer Ali, MA
Strategie a řízení
Finanční řízení a fundraising
Absolvent matematiky na University of Oxford, finanční analytik, specialista v oblasti sociální ekonomiky, vysokoškolský pedagog

Mgr. Ing. Miloš Altner
Finanční řízení a fundraising
Osobnostní a profesní rozvoj zaměstnanců
Manažerské řízení
Kvalita a efektivita produktů a služeb
Ekonom, ředitel poradenské a personální agentury THS CZ s.r.o. Projektový manažer řady projektů ESF, zakladatel a člen správní rady OCCCASIO o.p.s.

Petra Benešová
Oblast marketingu a PR
Absolventka sociálně právní školy, marketingová konzultantka ve zdravotnictví a sociálních službách

Mgr. Luděk Bílý
Kvalita a efektivita produktů a služeb
Pedagog a sociální pracovník, ředitel Základní školy Červená Voda

Ing. Luboš Kyselo
Strategie a řízení
Finanční řízení a fundraising
Manažer a ekonom se specializací zavádění integrovaných systémů řízení, či procesního a projektového řízení

Ing. Jan Přikryl, CSc.
Strategie a řízení
Ekonom a prognostik, participace na tvorbě krajských koncepcí strategického rozvoje a programech ekonomického a sociálního rozvoje municipalit, člen „Potůčkovy důchodové komise“, vysokoškolský pedagog

Ing. Roman Storch, CSc.
Marketing a PR
Ekonom a vysokoškolský pedagog. Konzultant v oblasti řízení, ekonomiky, financování, psychologie a sociologie. Ředitel OCCASIO o.p.s.

Ing. Petr Vaškovic
Finanční řízení a fundraising
Osobnostní a profesní rozvoj zaměstnanců
Kvalita a efektivita produktů a služeb
Ekonom a finanční manažer, aktuálně působí v oblasti řízení projektů a personálního poradenství se specializací sociálního začleňování znevýhodněných osob, vysokoškolský pedagog, zakladatel a předseda správní rady OCCASIO o.p.s.