Aktuality


Workshop Praha

28.2.2019

Téma marketing pro neziskový sektor a sociální podniky padlo na úrodnou půdu. Hlavně prakticky jsme se zabývali tím, jak prodat své produkty, sami sebe a jak se stát úspěšnými mezi úspěšnými a hlavně jak být vidět tam, kde je třeba.


PF 2019

21.12.2018

Vážení přátelé, přejeme Vám požehnané vánoční svátky a všechno dobré v novém roce 2019. S přáním hézkého zbytku adventního času.
Spuštění nového mikrofinančního portálu

11.12.2018

Dnes byl spuštěn nový mikrofinanční portál, propojující malé a sociální firmy, které potřebují pro své projekty či výpadky ve financování finanční zdroje, s filantropy, s firemními CSR a se sociálně smýšlejícími lidmi v jednotlivých regionech.

Bližší informace naleznete na adrese www.mikrofin.cz, kde se rovnou můžete zaregistrovat a zažádat či poskytnout mikrofinanční půjčku.Konference Sociální podnikání a místní komunity

6.8.2018

Occasio o.p.s., Kraj Vysočina a KOUS Vysočina, z.s. vás zvou na konferenci Sociální podnikání a místní komunity pořádánou PTL, s.r.o., pod záštitou 1. náměstka Kraje Vysočina Mgr. Pavla Fraňka. Konference proběhne 9/10/2018 a je určena pro zástupce samospráv, stávajících i budoucích sociálních podniků a všechny, kterým je sociální ekonomika blízká a chtěli by využívat produktů sociálního podnikání. Součástí konference bude prezentace nabídky sociálních podniků působících v Kraji Vysočina a prostor pro vzájemné sdílení.
Bližší informace a program naleztede zde

Mentoring

8.5.2018

Dovolujeme si Vám představit či připomenout možnosti projektu MPSV – mentoringu a financování organizací sociální ekonomiky. V rámci projektu vám můžeme zdarma poskytnout prostřednictvím osobního mentora potřebnou individuální podporu. Více informací naleznete v záložce Poradenství a audit, nebo na stránkách Komory sociálních podniků.


Workshop Zlín

20.1.2018

Dovolujeme si vás pozvat na workshop k tématu mikrofinancování, který proběhne 7.2.2018 ve Zlíně. Více informací naleznete zde.


PF 2018

22.12.2017

Vážení přátelé, přejeme Vám Požehnané Vánoční svátky a všechno dobré v Novém roce 2018. S přáním hézkého zbytku Adventního času.

Analýza Věcného záměru zákona o sociálním podnikání

1. 9. 2017

Dovolujeme si vám představit odborný materiál k tématu sociálního podnikání. Jedná se o Analýzu některých aspektů Věcného záměru zákona o sociálním podnikání z komparativní perspektivy. Analýzu naleznete na této adrese.
Analýza byla vypracována při příležitosti schválení Věcného záměru zákona o sociálním podnikání vládou České republiky v květnu 2017. Věcný záměr reaguje na potřebu vytvoření jednotného právního prostředí pro sociální podnikání a za hlavní cíl si klade podporu rozvoje tohoto sektoru.
Dokument si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem analyzovat celé znění Věcného záměru, jeho primárním účelem je upozornit na sporné body a navrhnout jejich řešení. Pevně věříme, že analýza bude tvorbě zákona nápomocná.
Účinná pomoc

28. 4. 2017

V Jaderné elektrárně Dukovany přišli na způsob jak účinně pomoci neziskovým organizacím. Zaměstnanci si mohou přímo na místě koupit snídani, a zároveň tím podpořit neziskovou organizaci ze svého okolí. Více informací.
Příklad dobré praxe

5. 4. 2017

Nákupem v dobročinném secondhandu ve Žďáře nad Sázavou mohou zákazníci podpořit konkrétní dětský domov, ústav sociální péče, či domov důchodců. Více informací.
Projekt Šance pro rozvoj II

31. 3. 2017

Do sekce Mikrofinance byl vložen dokument MikroFin - etické financování rozvoje sociální ekonomiky
Zahájení realizace projektů

1. 2. 2017

Společnost OCCASIO o.p.s. zahájila realizaci dvou nových projektových záměrů financovaných z prostředků ESF.


Prvním z nich je projekt „Šance pro rozvoj II“ (reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_0 24/0003890) zaměřený na pomoc mikropodnikatelům a sociálním podnikům v přístupu k financování formou poskytování služby mikrofinancování.


Druhým je projekt „Rodičovství není překážkou“ (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003469) jehož cílem je podpora rovnosti žen a mužů v přístupu k zaměstnání, kariérnímu postupu a ve sladění pracovního a soukromého života.

PF 2017

20.12.2016

Děkujeme všem za přízeň, kterou jste nám v letošním roce věnovali a do nového roku 2017 přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Výsledky výzvy č. O31 OPZ

17. 6. 2016

Odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace zveřejnil výsledky výzvy č. 031 OPZ „Budování kapacit a profesionalizace NNO“. Bylo podáno celkem 169 projektových žádostí. Výsledky naleznete zde.


Společnost OCCASIO nabízí podpořeným organizacím pomocnou ruku v oblasti PORADENSTVÍ zaměřeného na:


  • Strategické plánování
  • PR a marketing NNO
  • Fundraising a vícezdrojové financování
  • Personální řízení NNO

a MENTORING v oblasti:


  • Finančního řízení a plánování
  • Strategického a procesního řízení organizace
  • Obchodu a marketingu
  • Evaluace projektu

Nová výzva OP Z

30. 5. 2016

Řídící orgán OP Zaměstnanost vyhlásil novou výzvu číslo 067 „Podpora sociálního podnikání“. Specifickým cíle výzvy je rozvoj sektoru sociální ekonomiky. Výzva na rozdíl od předchozí podporuje též NNO a je otevřena od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016.

Vítězné projekty Sozial Marie

2. 5. 2016

Mezinárodní odborná porota ocenila patnáct výjimečných sociálně – inovačních projektů cenou Sozial Marie. První cenu ve výši 15 000 Euro obdržel vídeňský projekt „Displaced_Space for Change“. Druhou cenu obdržel letos maďarský projekt „WhoKnowsWaht“. Třetí cena putovala do České republiky projektu „Burza filantropie“.

Nová výzva OP Z

29.4.2016

Řídící orgán OP Zaměstnanost vyhlásil novou výzvu číslo 047 Pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Cílem výzvy je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovský oblastech. Výzva mimo jiné podporuje vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Výsledky výzvy č. 015 OP Z – Podpora sociálního podnikání

26.4.2016

Řídící orgán OP Z uveřejnil konečné výsledky výzvy číslo 015 – Podpora sociálního podnikání.

Společnost OCCASIO o.p.s podala přihlášku do soutěže SozialMarie

12.2.2016

Hlasovat, případně nás podpořit, v hlasování o Cenu publika můžete ZDE.
SozialMarie je nejstarší cenou, předávanou sociálně inovativním projektům a je udělována od roku 2005 každoročně celkem 15 unikátním projektům z oblasti sociálních inovací. Zřizovatelkou ceny je soukromá nadace Unruhe, kterou v roce 2000 založili Wanda Moser-Heindlová a Friedrich Heindl. Jedná se o mezinárodní cenu. Ucházet se o ni mohou projekty nejen z České republiky, Maďarska a Rakouska, ale i z Chorvatska, Německa, Polska, Slovenska a Slovinska. Mezi kritéria výběru patří, vedle nových řešení sociálních problémů, pozitivní dopady na cílové skupiny inovace a efektivní realizace.
Společnost OCCASIO o.p.s. podala přihlášku s projektem „Šance pro rozvoj". Jedná se o projekt mikrofinancování zaměstnavatelů podnikajících se sociálním přesahem a zaměstnávající osoby ohrožené na pracovním trhu. Propojuje zaměstnavatele se zdroji kapitálu a vytváří tak uzavřený systém, v němž dostupný kapitál koluje mezi zástupci zaměstnavatelů a poskytovateli kapitálu.
Napsali o nás

1.2.2016

Magazín Kultura21.cz - "Mikrofinancování zohledňuje všechny občany"

Časopis Reunion : Řád svatého Lazara Jeruzalémského - "Šance pro sociální podniky a živnostníky"
PF 2016

23.12.2015

Děkujeme všem za přízeň, kterou jste nám v letošním roce věnovali a do nového roku 2016 přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Ukončení projektu

8.12.2015

K 30. listopadu 2015 byl úspěšně ukončen pilotní projekt "Šance pro rozvoj" - Mikrofinancování sociálního sektoru. V rámci realizace bylo profinancováno 10 projektů a vytvořeno 9 pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce (osoby s duševním onemocněním a mladí dospělí opouštějící DD).
Konference Praha

25.11.2015

Dne 19. listopadu 2015 se v Praze v prostorách Bankovního institutu vysoké školy, a.s. uskutečnila konference k projektu „Šance pro rozvoj“. Více informací nalzenete v tiskové zprávě.


Zájem investorů o sociální podnikání roste

8.11.2015

Sociální podnikání zažívá v západní Evropě boom. Do Česka proniká zatím pomalu částečně proto, že lidé nevědí, co si pod tím pojmem představit. I v Česku ale přibývá firem, které už nechtějí pouze přispívat na charity, ale pomoct projektům, které mají udržitelný byznys model a vedou ke společenské změně. Více informací.
V česku chybí sociální podnikatelé, zájem investorů přitom roste

6. 11. 2015

European Venture Philantropy Association (EVPA), organizace sdružující lidi, kteří propojují filantropii a investování uspořádala ve spolupráci s Ashokou setkání, jehož obsahem byla diskuse na téma, zda existují v Česku dostatečné nástroje a vhodné prostředí pro propojování investmentu a filantropie za cílem podpory sociálních inovací a inovátorů. Více informací naleznete v tomto článku.
Pozvánka na konferenci

27.10.2015

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci k projektu "Šance pro rozvoj", která se bude konat 19.11.2015 v prostorách Bankovního institutu vysoké školy, a.s. v Praze.
Více informací
Workshop Karlovy Vary

5.10.2015

Dne 2. října 2015 proběhl ve spolupráci s Úřadem práce Karlovy Vary další workshop k projektu "Šance pro rozvoj". Akce proběhla v příjemných prostorách Úřadu práce. Úvodní slovo patřilo řediteli krajské pobočky Úřadu práce Karlovy Vary Ing. Kamilu Řezníčkovi. Workshopem účastníky provedl specialista na sociální ekonomiku s mezinárodními zkušenostmi pan Tanweer Ali a praktického tématu Mikrofinance v ČR se ujal Ing. Miloš Altner. Ing. Jan Přikryl, CSc., odborník na strategie, účastníky seznámil s plánováním vývoje a strategie podpory sociálního sektoru a aktivní politiky zaměstnanosti v KV regionu pro další období.

Představení projektu „Šance pro rozvoj“ potenciálním investorům

29.9.2015

Dne 22. září 2015 se v Praze, v budově Florentina, v prostorách společnosti Renomia uskutečnilo ve spolupráci s Klubem Stratég setkání s potenciálními investory projektu „Šance pro rozvoj“. Přednášky byly určeny významným manažerům a podnikatelům, členům Klubu Stratég. Hlavní odborný garant projektu Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. vystoupil s přednáškou na velmi aktuální téma týkající se základních východisek fiskální politiky ČR. Hlavní manažer projektu Ing. Miloš Altner seznámil účastníky s tématikou mikrofinancování a jejím významem pro tvorbu efektivního a konsensuálního sociálně ekonomického prostředí v ČR. Ředitelka společnosti Renomia paní Jiřina Nepalová představila svoji firmu, její poslání a hodnoty. Celým vydařeným podvečerem provázel prezident Stratég Klubu pan prof. Dr. Zdeněk Souček, DrCs.

Výzva OPZ na podporu sociálního podnikání

21.8.2015

V pondělí 17.8.2015 byla zveřejněna výzva Operačního programu zaměstnanosti číslo 03_15_015, zaměřena na podporu sociálního podnikáni.
Workshop České Budějovice

19.8.2015

Dne 18.8. 2015 proběhl další workshop k projektu "Šance pro rozvoj", tentokrát v Českých Budějovicích v prostorách Coworking centra. Workshopu se zúčastnil Tanweer Ali MA, který přednášel na téma Sociální ekonomika, Ing. Miloš Altner a Ing. Petr Vaškovic s přednáškou na téma Mikrofinancování a finanční řízení sociálních podniků. Své zkušenosti s mikrofinancováním a zajímavý sociální projekt "L'skříň Boutique" představily zástupkyně organizace Z5smysl.Výzva na budování kapacit a profesionalizace NNO

4.8.2015

V pondělí 3.8.2015 byla vyhlášena výzva Operačního programu zaměstnanosti PO3 nazvaná Posilování kapacit NNO dobrovolníky z firem, zkušenostmi ze zahraničí či z ostatních NNO, číslo 03_15_031.
Konference sociální inovace

25.6.2015

Ve čtvrtek 18.6. proběhl VI. Ročník Setkání managementu sociálních služeb v novém školicím středisku společnosti Profima Effective, s.r.o. na Tyršově nábřeží ve Zlíně. V přednáškovém bloku věnovaném problematice sociálního podnikání a mikrofinancování vystoupil s prezentací projektu „Šance pro rozvoj“ Ing. Miloš Altner.Pavel Mertlík a Tanweer Ali v Českém rozhlase

17.4.2015

Odborní garanti projektu Šance pro rozvoj byli hosty pořadu věnovaného tématice mikrofinancování na stanici Český rozhlas Dvojka.

Napsali o nás

16.4.2015

"Program Šance pro rozvoj nabízí pomoc při financování projektů neziskových organizací"
Workshop Zlín

15.4.2015

Dne 14. dubna 2015 se ve Zlíně v prostorách Technologického Inovačního Centra uskutečnil workshop k projektu „Šance pro rozvoj“. Přednášky byly určeny nejen odborníkům v oblasti financí, ale především zástupcům sociálního podnikání a potenciálním investorům. Akci organizovala společnost OCCASIO o.p.s. a Bankovní institut vysoká škola, a.s.Pozvánka na workshop

14.3.2015

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop k projektu "Šance pro rozvoj", konaný 14.4.2015 v prostorách Technologického Inovačního Centra Zlín.
Více informací.
Česko vytvoří fond fondů na peníze z EU

23.1.2015

Česká republika se chystá v rámci Českomoravské záruční a rozvojové banky vytvořit speciální investiční fond, tzv. fond fondů, kterým by měla protékat část peněz z Evropské unie na strategicky významné projekty. Více informací.
Tisková zpráva

9.1.2015

Šance pro sociální podniky a živnostníky.
PF 2015

20.12.2014

Děkujeme všem za přízeň, kterou jste nám v letošním roce věnovali a do nového roku 2015 přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Zahájení projektu

6.12.2014

Společnost OCCASIO o.p.s. ve spolupráci s partnerem Bankovní institut vysoká škola, a.s. zahájila realizaci projektu „Šance pro rozvoj“ (reg. č. CZ.1.04/3.1.02/D7.00005), financovaného z prostředků ESF. Projekt je zaměřený na pomoc mikropodnikatelům a sociálním podnikům v přístupu k financování formou vytvoření služby mikrofinancování. Součástí služby je zavedení jasných a etických pravidel nebankovního financování.
Realizovaný mikrofinanční projekt podporuje tvorbu pracovních příležitostí a další pozitivní sociální dopady prostřednictvím mikrofinancování zaměstnavatelů podnikajících se sociálním přesahem a zaměstnávající osoby ohrožené na pracovním trhu. Zároveň propojuje potenciální zaměstnavatele se zdroji filantropického návratného kapitálu a vytváří tak uzavřený systém, v němž dostupný kapitál koluje mezi úspěšnými zástupci zaměstnavatelů a filantropy, poskytovateli kapitálu.