O nás


Společnost OCCASIO o.p.s. poskytuje obecně prospěšné služby zaměřené na podporu osob ohrožených sociální exkluzí, především v problematice návratu na pracovní trh, udržitelnosti pracovního místa a tvorby sociálních vazeb a organizacím vytvářejícím potřebné pracovní příležitosti pro tyto osoby.

OCCASIO aktivně podporuje rozvoj sociálního sektoru a sociálního podnikání, nejen prostřednictvím projektu mikrofinancování, ale i formou mentoringu, poradenství a zpracování potřebných auditů stavu organizace.

Členové týmu OCCASIO mají dlouholeté zkušenosti nejen s problematikou podnikání, finančního řízení, zaměstnanosti, prací s ohroženými skupinami, ale i projekty ESF, projektovým řízením a mikrofinanční problematikou. Podíleli se na realizaci řady projektů zaměřených na podporu osob ohrožených na trhu práce a ohrožených sociálním vyloučením, podílejí se na podpoře a rozvoji neziskového sektoru v regionech.